o nas


Witamy na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej adwokata Jakuba Abramiuka. Zapraszamy do korzystania z profesjonalnych usług prawnych świadczonych przez naszą Kancelarię. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji zarówno w głównej siedzibie Kancelarii w Lublinie, jak i jej filii w Bychawie. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego, telefonicznego pod nr 600 812 202 , mailowego: adwokat@abramiuk.pl , lub pozostawienia wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na niniejszej stronie.


Zakres działalności Kancelarii


Kancelaria Adwokacka adw. Jakuba Abramiuka oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę prawną na terenie całego kraju, zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców oraz NGO's, z zakresu:

prawa medycznego - kompleksowa obsługa prawna podmiotów medycznych, reprezentacja lekarzy przed sądami, organami ścigania oraz organami dyscyplinarnymi w sprawach o tzw. błędy lekarskie oraz inne sprawy związane z działalnością leczniczą, sporządzanie opinii prawnych, szkolenia z zakresu prawa w medycynie, wystąpienia i prelekcje podczas konferencji naukowych i branżowych  

prawa karnego - obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego; reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

prawa administracyjnego - reprezentacja klienta przed organami administracji publicznej, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz skarg do sądów administracyjnych;

prawo funduszy europejskich - sporządzanie pism i środków odwoławczych w zakresie procedury ubiegania się o dotacje ze środków Unii Europejskiej, reprezentowanie klienta przed Instytucjami Wdrażającymi programy pomocowe w postępowaniu konkursowym oraz administracyjnym;

prawa cywilnego - odszkodowania komunikacyjne, błędy medyczne, dochodzenie wierzytelności, reprezentacja klienta w postępowaniu egzekucyjnym, negocjacje z wierzycielami, nieruchomości, zasiedzenia, służebności, ochrona dóbr osobistych, ochron prawa własności etc.;

prawa rodzinnego - rozwody, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, skierowanie na leczenie etc.

prawa handlowego i gospodarczego - sporządzanie pism procesowych, wezwań, umów, regulaminów, konsultacje umów, a także poradnictwo prawne i profesjonalna pomoc przy rejestracji spółek, stowarzyszeń, fundacji, zakładaniu działalności gospodarczej, dochodzenie wierzytelności, ochrona firmy, ochrona prawa własności przemysłowej, znaków towarowych etc.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, z uwzględnieniem złożoności sprawy, sytuacji klienta, nakładu pracy adwokata.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 


Dane firmowe


kancelaria adwokacka JAKUB ABRAMIUK

Adres: Jezuicka 420-113 Lublin

Tel: +48 600812202

NIP: 7122568509


Adres korespondencyjny


kancelaria adwokacka JAKUB ABRAMIUK

Jezuicka 4

20-113 Lublin

Tel: +48 600812202


LokalizacjaFormularz kontaktowy


 ______  __  __  ______   ______ 
 /_  _// \ \\/ // |   \\ /_  _// 
 `-| |,-  \ ` // | -- //  -| ||- 
  | ||   | ||  | -- \\  _| ||_ 
  |_||   |_||  |______// /_____// 
  `-`'   `-`'  `------`  `-----`